Språket på jobbet

Språkombud

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för att förbättra kommunikation.  

Konceptet språkombud

Konceptet språkombud är varumärkesskyddad och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege sedan 2018. Det har utvecklats och prövats sedan 2009, bland annat inom projekten SpråkSam och ArbetSam som drivits i samverkan med arbetsplatser och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms universitet) samt forskare på Södertörns högskola.

Konceptet omfattar en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare, och en fortbildning för chefer.

Konceptet blev utvärderat av Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Nyckeltalsinstitutet.

Se vår film om språkombud nedan

Språkombudsrollen

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för att förbättra kommunikationen. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Som språkombud passar den som är nyfiken på språk och kommunikation, och som vill och vågar tala inför kollegor och chefer. Språkombud kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk och behöver behärska svenska språket väl.

Det är bara den som har gått språkombudsutbildningen som får kalla sig språkombud.

Språkombudsutbildningen

Utbildningen ger kunskaper och praktiska verktyg på temat språk och kommunikation, och språkutvecklande arbetssätt. Med hjälp av arbetsplatsuppdrag undersöker de blivande språkombuden kommunikationen och språksituationen på sina arbetsplatser. Tillsammans med sin chef tar de också fram en handlingsplan för hur rollen som språkombud, och det språkutvecklande arbetssättet, ska implementeras på bästa sätt.

Utbildningen till språkombud omfattar:

 • Fyra träffar inom 3-4 månader.
 • Tre webb-utbildningsdelar.
 • Regelbundna online-diskussioner mellan träffarna.
 • Arbetsplatsuppdrag mellan träffarna.

Totalt tar utbildningen cirka sex heldagar varav ca 2 dagar behövs för arbetsplatsuppdrag.

Bli språkombudsutbildare

Den som är språkombudsutbildare utbildar andra till språkombud. För att bli språkombudsutbildare behöver man ha ett stort intresse för språk och kommunikation. 

Utbildningen till språkombudsutbildare omfattar:

 • Fyra träffar under en period av tre månader.
 • Hemuppgifter mellan träffarna.
 • Digitalt forum för kommunikation mellan träffarna.

Totalt tar utbildningen cirka sju dagar varav ca tre dagar är för att arbeta med hemuppgifterna. 

Som språkombudsutbildare passar den som:

 • Har ett genuint intresse för språk eller arbetar med språk professionellt. 
 • Har pedagogisk erfarenhet och är van att utbilda vuxna.
 • Har helst kunskap om den bransch där utbildningen kommer att genomföras.
 • Det är en fördel om utbildare kan arbeta i ett par för att komplettera varandras kompetenser antingen inom språket eller inom branschen. Den pedagogiska kompetensen är utgångspunkt för båda utbildare.  

Kom igång med språkombud

Konceptet språkombud startade inom vård och omsorg, och spreds sedan till hälso- och sjukvården. Men idag växer intresset även i andra verksamheter och branscher. Många vill veta om de själva kan satsa på att utbilda medarbetare till språkombud, och hur de bäst går till väga.

Vad passar er?

Vi vill utbilda medarbetare till SPRÅKOMBUD

 • Om ni inte tillhör regionala VO-College mejla ert intresse till kansliet – info@vo-college.se
 • Om ni tillhör något av 23 regionala VO-College kontakta er regionala processledare om vilka möjligheter som finns inom ert VO-College.

Vi vill utbilda SPRÅKOMBUDSUTBILDARE

Vi är intresserade i att utbilda CHEFER

Goda exempel

Se fler exempel

Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Läs mer
Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Läs mer
Måltidsservice Umeå kommun

Måltidsservice Umeå kommun

Läs mer
Språkombud i Sjuhärad

“Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund”

Språkombud i Sjuhärad

Läs mer

”Vi satsar på språkombud för ett hållbart arbetsliv”.

Språkombud i Halmstad
Läs mer

Har du några frågor?

Vi håller föreläsningar, workshops och seminarier på temat språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande arbetsplatser samt interkulturell kommunikation.
Kontakta oss
Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2024 | Ansvarig utgivare VO-College.se