Språket på jobbet

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring språkutveckling på arbetsplatser.

Vi håller även föreläsningar, workshops och seminarier på temat språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande arbetsplatser samt interkulturell kommunikation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google  Privacy Policy  and  Terms of Service  apply.

Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2024 | Ansvarig utgivare VO-College.se