Språket på jobbet

Språket på jobbet – en plats för alla

Vi vill erbjuda en plats där arbetsgivare, chefer, HR, verksamhetsutvecklare, medarbetare, politiker, utbildare och andra intresserade kan hitta information och inspiration på temat språkutvecklande arbetsplatser.

Den här sidan drivs av föreningen Vård- och omsorgscollege.

På Vård- och omsorgscollege (VO-College) har vi arbetat med frågor om språkutvecklande arbetsplatser sedan 2015, och sedan 2018 utbildar Vård- och omsorgscollege både språkombud och språkombudsutbildare. 

Vi har träffat många medarbetare, chefer, verksamhetsutvecklare och utbildare under dessa år. Med åren har vi också utvecklat vår egen kompetens och samlat olika verktyg och tips som vi vet kan fungera i olika typer av verksamheter och branscher. Det är dessa vi nu presenterar på den här hemsidan. 

Vår ambition är att fortsätta lyfta frågor om språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande arbetsplatser, men också att förfina de metoder och verktyg vi har utvecklat, och lyfta andra som också arbetar språkutvecklande. 

Zenita Cider, VD VO-College och Olga Orrit, språkutvecklare VO-College

Vård – och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en partsgemensam förening som arbetar med att skapa strukturer för samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare.

Detta arbete bygger på en certifieringsprocess som förenar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare i gemensamt ansvarsåtagande för att skapa hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning i vård och omsorg. Samverkan finns på regional och lokal nivå. Det finns 22 regionala och 97 lokala VO-College i hela Sverige.

Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.

Vård- och omsorgscollege – tillsammans för en hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning


(college* – latin collegium organiserad sammanslutning av personer som är engagerade i någon gemensam plikt eller verksamhet)

 

Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2023 | Ansvarig utgivare VO-College.se