Språket på jobbet

VGR Folkhögskola

Varför bestämde ni er för att utbilda andra till språkombud?

Vi hade läst om språkombud och blev intresserade eftersom vi tänkte att det skulle vara fantastisk att utbilda personal inom Västra Götalandsregionen, framförallt inom sjukvården. Det är ju många som har svenska som andraspråk bland personalen. När man är nyanställd och kanske dessutom från ett annat land är det viktigt att ha en mentor för att få en bra start på den nya arbetsplatsen. Det handlar om språket, men också om att få veta hur man ska göra olika saker i det nya landet.
Eftersom vi redan hade ett team med lärare som utbildar personal i svenska så blev det självklart för oss att fortbilda våra lärare till språkombudstubildare.

Vad har ni fått för respons på era språkombudsutbildningar?

Från deltagarna, alltså de blivande språkombuden, har responsen varit väldigt positiv. De har i sin tur fått stöd från sina chefer under utbildningen, och cheferna var med på en arbetsplatsträff där de presenterade språkombudens roll. Våra deltagare ville genast gå in i rollen som språkombud på sina arbetsplatser, men så kom coronapandemin emellan.
Bland kollegorna var reaktionerna blandade, allt ifrån “Superspännande, det behövs” till “Varför behövs det? Kommer ni att vara språkpoliser?”.
Vi har också fått respons efter det att en deltagare som är sjuksköterska presenterade språkombudsrollen på en arbetsplatsträff. Hen tog upp att yrkesspråket innehåller fackord som är svåra att förstå, och så gav hon exempel. Exemplet spred sig över sjukhuset, och plötsligt hörde hen hur personal från andra avdelningar diskuterade vilka ord som kan vara svåra att förstå för den som inte har svenska som modersmål. Resultatet blev att fler började tänka på språket och hur de pratade med nya arbetskamrater.

Vilka utmaningar har ni stött på?

För de som gick utbildningen var utmaningen att hinna med uppgifterna som ska utföras på arbetsplatsen under utbildningens gång. Det berodde på att de hade en hög arbetsbelastning.
Vi som utbildade hade också en utmaning, men den var så att säga positiv. Ett av våra blivande språkombud har en synnedsättning, och vi behövde verkligen tänka till hur vi kunde säkerställa att hen kunde vara med aktivt på samma sätt som alla andra. Men det gick utmärkt, också tack vare ett stort engagemang från deltagaren!

Vilka effekter av utbildningen såg deltagarna på sina arbetsplatser?

Jo, deltagarna började själva tänka på hur de pratade. De blev mer självkritiska, och började fundera på hur de skulle kunna använda mer klarspråk. Generellt blev de mycket mer uppmärksamma på kommunikationen på arbetsplatsen än de hade varit innan. Som språkombud lär man sig också en del om dyslexi, och den informationen påverkade flera arbetsplatser. Flera konstaterade att de behövde se över hur de kan stödja personer med dyslexi.
Dessutom började de reflektera över konflikter på arbetsplatsen, vad de egentligen handlade om. Om någon till exempel upplevde att en läkare var otrevlig, vad berodde det på? Ville läkaren vara otrevlig, eller uppfattades hen så utan att vara medveten om det? Var det på grund av språket?

Vad vill ni skicka med till de som funderar på att utbilda sina medarbetare till språkombud?

Vi vill skicka med att man skapar en bättre arbetsmiljö och ökar patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen. Med hjälp av språkombud kan man som arbetsgivare stödja personalen så att den stannar kvar på arbetsplatsen. Ett sätt att bidra till att behålla personal när man rekryterar från utlandet är att se till att det finns ett språkombud som välkomnar den nyanställda och erbjuder språkstöd, men också förklarar hur saker och ting fungerar på en svensk arbetsplats. Ja, och så det att cheferna fick nöjd personal tillbaka från utbildningen!
Själva tyckte deltagarna att det var roligt, givande och upplysande att gå språkombudsutbildningen. Den gav mycket positiv energi som också spreds till arbetsplatserna. De var verkligen otroligt nöjda, och fick många aha-upplevelser. De fick också chansen att träffa andra blivande språkombud, och det bildades flera nätverk.

Tycker du som lärare att det behövs språkstöd på arbetsplatserna?

Ja, absolut. Man kan inte lära sig språket som behövs i jobbet bara på en utbildning, så stödet behöver finnas på arbetsplatsen. Det är jätteviktigt att det finns sådana funktioner som språkombud där. Det är inte självklart att en anställd kan gå till vilken kollega som helst och ställa språkfrågor. Därför är språkombudens roll speciellt viktig. Hos dem kan man känna sig trygg.

Har ni några planer för framtiden?

Ja, vi ska samla alla de språkombud vi utbildat till en nätverksträff. Dessutom ska vi samla språkombudens chefer samt intresserade chefer och HR till en språkutvecklingsdag.

Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Läs mer
Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Läs mer
Måltidsservice Umeå kommun

Måltidsservice Umeå kommun

Läs mer
Språkombud i Sjuhärad

“Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund”

Språkombud i Sjuhärad

Läs mer

”Vi satsar på språkombud för ett hållbart arbetsliv”.

Språkombud i Halmstad
Läs mer
Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2023 | Ansvarig utgivare VO-College.se