Språket på jobbet

Språket utvecklas bäst tillsammans!

Språket ni talar, läser och skriver på jobbet, alltså yrkesspråket, är grunden för att kunna göra ett bra arbete. Det är också grunden för att ni som kollegor och era chefer ska kunna kommunicera med varandra, lösa konflikter och skapa en bra arbetsmiljö. Ordet kommunicera betyder just “göra gemensamt”.

På flerspråkiga arbetsplatser kan ni göra svenska språket till något ni utvecklar tillsammans. Du som håller på att lära dig svenska kan bidra med viktiga erfarenheter av hur vuxnas språkinlärning fungerar. Du som pratar svenska obehindrad kan stötta den som lär sig. Era erfarenheter av olika språk är en del av er kompetens. Tillsammans kan ni stärka språket samtidigt som ni jobbar som vanligt. Detta kallas för språkutvecklande arbetssätt.

Är du språkintresserad?

För att stötta andras språkutveckling på jobbet behöver du inte vara lärare i svenska. Det räcker med att vara en språkintresserad kollega. Och veta hur du ska göra. Ett sätt är att utbilda sig till språkombud.

Så här kan du bidra till språkutveckling

Stäm av att ni förstår

Att stämma av att man förstår varandra är viktigt på en arbetsplats inte minst utifrån säkerhetsaspekten. Den som berättar viktig information behöver dubbelkolla att den uppfattas korrekt. Den som tvekar om hen har förstått rätt har också ett ansvar att dubbelkolla att informationen stämmer. Öppen klimat bidrar till att man vågar fråga.

 • Om du inte förstår – berätta det.
 • Om du tror att den som lyssnar inte förstår – ställ en öppen fråga.
 • Pröva andra ord (synonymer) och förklara vad ordet betyder.
 • Prata långsammare när du berättar och förklarar.
 • Stäm av vad ni har kommit fram.

Exempel: Stäm av

A: Så då ringer du till Johan klockan fyra.

B: Ja, jag ringer Johan klockan fyra. Och du tar hand om rapporten.

A: Jag tar hand om den. Då är vi överens.

Uppmärksamma språkfel

När man lär sig ett nytt språk så kan man inte undvika att göra fel, det är helt enkelt en del av lärandet. När man blir medveten om vilka fel man gör kan man träna på att dem. Att både få och ge feedback kan dock vara känsligt. Det är viktigt att det finns en vänlig stämning. Prova följande:

 • Om du vill att någon ska rätta dina språkfel – tala om det.
 • Om du kan tänka dig att rätta språkfel – erbjud dig.
 • Kom överens om vad ni ska rätta och vad ni inte ska rätta.
 • Kom överens om hur och var ni ska rätta språkfel. När ni är ensamma, när ni är tillsammans med andra, bara på fikarasten.

Exempel: Uppmärksamma språkfel

Knäck koderna

På alla arbetsplatser finns sociala koder, alltså uttalade eller outtalade regler för hur man bör eller ska göra, till exempel när man kommunicerar.

Exempel på outtalade koder:

 • Det är viktigt att vi låter positiva mot varandra. Annars blir det dålig stämning.
 • Varför säger ingen till mig när jag gör fel? Jag vet inte vad som gäller.
 • Den som är tyst får skylla sig själv. Man måste våga fråga och ta initiativ.
 • B sa “Hej då, vännen” till en kund. Det är olämpligt.

Att kunna prata om sociala koder är också ett sätt att utveckla språket.

Håll koll på era koder:

 • Vilka uttalade (tydliga) sociala koder finns på er arbetsplats?
 • Vilka outtalade (otydliga) sociala koder finns hos er? Hur får man reda på dem?
 • Hur påverkar de sociala koderna er arbetsmiljö?

Pröva digitala hjälpmedel

Det finns många digitala hjälpmedel för att till exempel slå upp ord, översätta ord, höra hur ord och meningar låter, hitta synonymer (ett annat ord för samma sak).

Verktygen är användbara när man:

 • Pratar med någon och inte hittar bra ord.
 • Lyssnar och uppfattar att den som talar inte hittat rätt ord.
 • Skriver och inte hittar bra ord eller meningar.
 • Läser och inte förstår.

Prata om språk

Här kommer några förslag på samtalsämnen om språket på jobbet:

Språkfrågan.
Prata om vilka språk var och en kan. Hur har ni lärt er språken? Vilka knep har ni använt, till exempel att läsa barnböcker, lära sig sånger på det nya språket, hitta en modersmålstalare att prata att fika med, eller andra sätt.

Roligt, eller inte roligt?
Prata med varandra om vad ni tycker att får eller inte får skämta om på jobbet. Exempel: sjukdomar, politik, döden, sex, gamla föräldrar, religion, den som inte är närvarande.

Ordspråk och talesätt.
Välj ett ordspråk på svenska, till exempel “Nära skjuter ingen hare” eller “Gråt inte över spilld mjölk”. Prata om vad ordspråket betyder och hur samma budskap sägs på andra språk.

Skriva eller inte skriva, det är en fråga!
Vad skriver ni för texter i jobbet? Vad skriver ni hemma? Samtala om vad som är roligt, utmanande, svårt med texterna på jobbet.

Goda exempel

Se fler exempel
Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Läs mer
Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Läs mer
Måltidsservice Umeå kommun

Måltidsservice Umeå kommun

Läs mer
Språkombud i Sjuhärad

“Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund”

Språkombud i Sjuhärad

Läs mer

”Vi satsar på språkombud för ett hållbart arbetsliv”.

Språkombud i Halmstad
Läs mer

Har du några frågor?

Vi håller föreläsningar, workshops och seminarier på temat språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande arbetsplatser samt interkulturell kommunikation.
Kontakta oss
Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2023 | Ansvarig utgivare VO-College.se