Språket på jobbet

Sociala koder

Sociala koder

Sociala koder är inlärda mönster som styr hur vi kommunicerar och beter oss, och hur vi förväntar oss att andra ska göra. För den som inte känner till eller accepterar reglerna kan priset bli högt.

Upptäck fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats

Upptäck fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats

Vi vet att chefer är viktiga i det språkutvecklande arbetet. För dig som är chef hat vi tagit fram fem nycklar som hjälper till att stärka svenska språket på din arbetsplats.


Stötta varandra med språket

Stötta varandra med språket

För att stötta andras språkutveckling på jobbet behöver du inte vara lärare i svenska. Det räcker med att vara en språkintresserad kollega.

Goda exempel

Se fler exempel

Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Läs mer
Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Läs mer
Måltidsservice Umeå kommun

Måltidsservice Umeå kommun

Läs mer
Språkombud i Sjuhärad

“Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund”

Språkombud i Sjuhärad

Läs mer

”Vi satsar på språkombud för ett hållbart arbetsliv”.

Språkombud i Halmstad
Läs mer

Har du några frågor?

Vi håller föreläsningar, workshops och seminarier på temat språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande arbetsplatser samt interkulturell kommunikation.
Kontakta oss
Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2024 | Ansvarig utgivare VO-College.se