Språket på jobbet

Samlade verktyg

Här hittar du information som kan bidra till vidgade vyer och fördjupade kunskaper om att arbeta språkutvecklande oavsett om du arbetar som chef, HR-ansvarig eller verksamhetsutvecklare, är språkombud, språkstödjare eller handledare, eller en i personalgruppen.

 

 

Välkommen att upptäcka olika verktyg!

 

 

Podd

Språket på jobbet – podden är för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Podden drivs av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Podden leds av Eva Stilling och Olga Orrit. Tillsammans pratar de med olika gäster om hur man kan stötta svenska språket i arbetslivet för att förbättra arbetsmiljö, säkerhet men också bredda rekryteringen.

Eva Stilling är språkkonsult och författare. Hon arbetar också med konceptet språkombud och utbildar språkombudsutbildare.

Olga Orrit är språkvetare och ansvarar för konceptet språkombud på föreningen Vård- och omsorgscollege

Språk & arbete

Här finns det exempel på vad olika branscher och organisationer gör inom språkutveckling på jobbet.

Sobona – är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.
Sobona har tagit fram en ordlista inom återvinningsbranschen, språkkontrakt samt stödmaterial som riktar sig till handledare och medarbetare. Läs mer.

Svenskt Demenscentrum –  en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.
SDC erbjuder en webbutbildning i nationella riktlinjer inom demensvård Demens ABC. Till den finns det en arbetsbok språkstöd till Demens ABC.

Prevent – förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön.
Jobba säkert! en serie av böcker som vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

Language for work tools for professional development (ett europeiskt nätverk).

MYH Att handleda en nysvensk. En serie av korta filmer som riktar sig till handledare som ska handleda en ny svensk.


Digitala hjälpmedel

Det bästa sättet att utveckla sitt nya språk är att kommunicera. Olika digitala verktyg kan också vara till hjälp när man vill antingen träna på språket själv men också som stöd vid till exempel skrivande. Digitala lösningar kan även hjälpa till med att organisera språkstöd på arbetsplatser.

Språkappar – Det finns olika typer av språkappar. De färdigbyggda, med förbestämd upplägg och övningar som oftast tas fram med hjälp av SFI lärare. Det finns också interaktiva appar med möjligheten att prata med modersmålstalare. Sistnämnda liknar ett nätverk av språkintresserade människor som vill både lära sig ett nytt språk men också hjälpa andra som vill lära ens modersmål. 

Översättningsappar – Det finns generella översättningsappar (googletranslate, tyda.se) och specifika som nischar sig inom ett specifikt område (till exempel Care to translate – med inriktning hälso- och sjukvård).

Internet – Man kan använda sig av internet för språkutveckling både genom att till exempel söka på hur ofta ett visst begrepp förekommer men också att använda sig av till exempel  synonymer.se, SAOL eller wikipedia. I wikipedia kan man oftast läsa en och samma artikel på olika språk.

Inbyggda funktioner i Office – Taluppläsning, talinmatning, stavningskontroll, synonymer i word kan på olika sätt stötta språkutveckling på individuell nivå.

Egna ordlistor – Ett sätt att använda en befintlig teknik är att samla ord/fraser som oftast dyker upp som är svåra eller obekanta, till en intern digital lista. På en arbetsplats kan man hjälpas åt och skriva en kort förklaring. Listan kan till exempel skapas i  Googledocs med en gemensam länk för alla medarbetare.

Instagramkonto (en annan variant av en ordlista) med yrkesspecifika ord och fraser med kompletterande bilder (ex. ord i vård ). Man kan starta ett konto med bilder som är specifika för branschen och uppmuntra kollegor både att följa det och fylla på.

Filmer

Här har vi samlat filmer om hur språkinlärning går till, filmer om språkombud och hur man arbetar med språkutveckling på arbetsplatser.

Räkna på nyttan

Räkan på nyttan är ett simuleringsverktyg som är framtagen av Nyckeltalsinstitutet tillsammans med Vård- och omsorgscollege. Verktyget bygger på rapporten “Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?”

Syftet med verktyget är att hjälpa dig att ta fram ett diskussionsunderlag om satsningen på språkombud kan vara ekonomiskt försvarbart för just din organisation.

Men innan du börjar räkna titta gärna först på en kort film (cirka tre minuter) där Anders Johrén, civilekonom, Nyckeltalsinstitutet berättar om verktyget.

Rapporter & dokument

Här hittar du rapporter, publikationer och andra texter på temat språket på jobbet.

Vill du bidra med andra relevanta texter? Kontakta oss!

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen (590 kb)

Ladda ner
Sammanfattning – språkombudet som resurs på arbetsplatser

Sammanfattning – språkombudet som resurs på arbetsplatser (228 kb)

Ladda ner
Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?

Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud? (346 kb)

Ladda ner
Språklig kravprofil

Språklig kravprofil (178 kb)

Ladda ner
Språket på arbete – en vägledning

Språket på arbete – en vägledning (942 kb)

Ladda ner
Kommunikation med andraspråkstalare

Kommunikation med andraspråkstalare (1793 kb)

Ladda ner
Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 1

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 1 (7718 kb)

Ladda ner
Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 2

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 2 (4765 kb)

Ladda ner
Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 3a

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 3a (1571 kb)

Ladda ner
Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 3b

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 3b (1327 kb)

Ladda ner
Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 4

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer – äldreomsorg. Del 4 (1636 kb)

Ladda ner
Språkkrav – en maktfaktor i arbeidslivet?

Språkkrav – en maktfaktor i arbeidslivet? (1448 kb)

Ladda ner

Faktablad

Här finns forskningsbaserade fakta och beprövade erfarenheter till stöd i det språkutvecklande arbete.

Att lära sig ett nytt språk som vuxen

Att lära sig ett nytt språk som vuxen (215 kb)

Ladda ner
Utveckla skrivandet i jobbet

Utveckla skrivandet i jobbet (256 kb)

Ladda ner
Språkutvecklande textrespons

Språkutvecklande textrespons (226 kb)

Ladda ner
Yrkessvenska är mer än ord

Yrkessvenska är mer än ord (242 kb)

Ladda ner
Språktest vid rekrytering

Språktest vid rekrytering (207 kb)

Ladda ner
Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal (222 kb)

Ladda ner
Bokstaveringsalfabet

Bokstaveringsalfabet (236 kb)

Ladda ner
Sociala koder, arbetsmiljö och språkutveckling

Sociala koder, arbetsmiljö och språkutveckling (255 kb)

Ladda ner
Europarådets språkskala för bedömning av språkkunskaper

Europarådets språkskala för bedömning av språkkunskaper (227 kb)

Ladda ner
Handledare och språkutveckling

Handledare och språkutveckling (211 kb)

Ladda ner
Kurser i svenska på arbetsplatser

Kurser i svenska på arbetsplatser (213 kb)

Ladda ner
Exempel – handlingsplan för språkutvecklande arbetsplatser

Exempel – handlingsplan för språkutvecklande arbetsplatser (159 kb)

Ladda ner

Lyft språket på jobbet

Vård- och omsorgscollege har gett ut två böcker som riktar sig till arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande. Du kan ladda ned dem som PDF eller köpa.

Handbok-Lyft språket på jobbet!

Handbok-Lyft språket på jobbet! (1428 kb)

Ladda ner
Guide – Med språket som strategiskt verktyg

Guide – Med språket som strategiskt verktyg (1094 kb)

Ladda ner
Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2023 | Ansvarig utgivare VO-College.se