Språket på jobbet

Räkna på nyttan

Räkan på nyttan är ett simuleringsverktyg som är framtagen av Nyckeltalsinstitutet tillsammans med Vård- och omsorgscollege. Verktyget bygger på rapporten “Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?”

{"email":"","quantity":1,"hours":12,"courseCosts":5000,"otherCosts":1000,"salary":26000,"sickDays":0,"question01":null,"question01_1":0,"question02":null,"question02_1":0,"question02_2":null,"question02_3":300,"question03":null,"question03_1":"","question03_2":0,"question03_3":0,"question04":null,"question04_1":0,"question05":null,"question05_1":0,"question05_2":null,"question06":null,"question06_1":0,"question06_2":0,"question07":null,"question07_1":0,"question07_2":0,"salaryStaffAffected":26000}
Hur många språkombud utbildas?

antal språkombud

Hur många arbetstimmar tas i anspråk för utbildningen?

timmar / språkombud

Vad är utbildningskostnaden per språkombud?

kr / språkombud

Eventuella resekostnader, material eller andra kostnader i samband med språkombudsutbildningen?

kr / språkombud

Vilken är den genomsnittliga månadslönen för ett språkombud?

kr / anställd

Uppskatta hur många korttidssjukdagar som kan undvikas varje år genom språkombudssatsningen

färre sjukdagar / år

Kan språkombudssatsningen spara tid, t ex genom bättre kommunikation, minskad risk för dubbelarbete osv.?
Kan det bli färre fel, avvikelser eller missförstånd?
Kan den ge förutsättningar för att färre blir utslagna?
Kan rekryteringsbasen öka som en effekt av språkombuden?
Kan inskolningstiden minska för nyanställda som en effekt av språkombudssatsningen?
Kan personalomsättningen minska som en effekt av språkombudssatsningen?
Vilken är den genomsnittliga månadslönen för den personal som påverkas av språkombudssatsningen?

kr / månad

This site is protected by reCAPTCHA and the Google  Privacy Policy  and  Terms of Service  apply.

Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2024 | Ansvarig utgivare VO-College.se