Språket på jobbet
Nytt

Lansering av materialet Prata om jobbet

Publicerad 2024-01-18

Prata om jobbet är en samtalsserie för personalgrupper med syfte att utveckla språk- och yrkeskompetens inom vård och omsorg.

Materialet har tagits fram med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen och i nära dialog med arbetsplatser. Materialet ligger i linjen med Socialstyrelsens Språkförmåga i äldreomsorg, underlag för bedömning och utveckling. 

Under lanseringen kommer Maja Nordström, lärare i Svenska som andraspråk och Eva Widman Röjerås, vårdlärare från Uppsala kommun som har tagit fram materialet presentera sitt arbete. 

När: 15 februari

Tid: 14.00 – 15.15

Var: via Teams

Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2024 | Ansvarig utgivare VO-College.se